Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı şeffaflık ilkesi gereği  aşağıda mali bilgilerini paylaşmaktadır.

 

2017 Yılı Beyannamesi

2018 Yılı Beyannamesi

2019 Yılı Beyannamesi