KURUMUMUZDA UYGULANAN EĞİTİM MODELLERİ

Kurumumuzda;

•Uygulamalı Davranış Analizi Yöntemi (UDA)
•Applied Behavior Analysis (ABA)
•BBA Akademik Programı
•Otistik Çocuklar İçin Erken Ve Yoğun Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)
•Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
•Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
•0-36 Aylık Gelişimi Risk Altındaki Çocuklar İçin Gelişimsel Destek Programı (GEDEP)
•Erken Çocukluk Eğitimi
•Zihin Kuramı
•Sosyal Beceri Öğretim Programları
•Ergoterapi
•Problemli Davranışların Önlenmesi ve Azaltılması (PFA/SBA)
•Özel Gereksinimli Bireyler için Spor-Müzik-Resim
•Psikolojik Danışmanlık
 
 
modelleri uygulanmaktadır.