KURUMUMUZDA UYGULANAN EĞİTİM MODELLERİ

Kurumumuzda;

•Uygulamalı Davranış Analizi Yöntemi (ABA)
•BBA Akademik Programı
•Otistik Çocuklar İçin Erken Ve Yoğun Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)
•Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
•Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
•0-36 Aylık Gelişimi Risk Altındaki Çocuklar İçin Gelişimsel Destek Programı (GEDEP)
 
modelleri uygulanmaktadır.