SINIFIMDA YANIMDA OL BAŞARMAMA DESTEK OL      

      Sabancı Vakfı hibe programı tarafından desteklenen OBİDEV'in yürütüğü "Sınıfımda Yanımda Ol Başarmama Destek Ol" isimli proje çıktısı olan ve Türkiye'de bir ilk olarak basımı gerçekleştirilen bu kitap kaynaştırma uygulamalarının en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için iyi bir yol göstericidir.

      Projeminin amacı ise; Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) ya da Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış çocukların okul öncesi kaynaştırma uygulamalarına devam ettikleri eğitim kurumlarında sunulan eğitimin niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

      Bu kitap yukarıda belirttiğimiz üzere ülkemizde bir ilk olup ve henüz yeni bir kavram olan "Yardımcı Destek Personel" ini tanıtmak ve bu personelin eğitimi için gerekli bilgileri sağlayacak bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

      Kitaba ulaşmak ve detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.


PDF
 

‘’Ürettiğim İçin Mutluyum’’ 

 

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Otizmli Bireyleri
Destekleme Vakfı (OBİDEV) tarafından sunulan ve desteklenmeye hak kazanan “Ürettiğim İçin
Mutluyum” isimli proje için imza törenini Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir hizmet
binasında; GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanı Ahmet İnan, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı
katılımları ile gerçekleştirildi.
Proje İle;
Örgün eğitimin dışında kalan 27 yaş üzeri öğretilebilir düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler
(ZYOB) ve Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı bireylerin, aktif işgücü piyasasına dâhil etmek ve
toplumsal yaşama dâhil olmaları sağlamaktır.
Balıkesir ili Karesi ilçesi Üçpınar ilkokul binasının değerlendirilmesi ile oluşturulacak
merkezde, bireylerin becerilerine yönelik; yiyecek-içecek hizmetleri, seramik, el sanatları, grafik
tasarım, giyim, spor ve müzik eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir. Verilen eğitimler sonrası bu
bireyler mesleki beceri kazanması öngörülmektedir. Özel Gereksinimli Birey (ÖGB) aileleri de bu
süreçte gerekli eğitimleri alarak daha bilinçli birer ebeveyn rolü üstlenecekler. Yine merkezde eğitim
verecek eğitmenlere de konusunda uzmanlar tarafından eğitici eğitimleri verilecektir. Aynı zamanda
bu merkezde yer alacak hizmet sektörü uygulamalarıyla da bu bireylerin istihdamları sağlanacaktır.
Kurulacak merkezde oluşturulacak model sayesinde kesintisiz eğitim sistemiyle ülke çapında
örnek teşkil edecek proje ile engelli bireylere hizmet etmesi planlanmakta ve bu bireylerin
geleceklerine daha umutlu bir şekilde hazırlanmasına olanak sağlayacaktır.

                                   https://www.gmka.gov.tr/haber/urettigim-icin-mutluyum-projesi-ile-engeller-asiliyor