SINIFIMDA YANIMDA OL BAŞARMAMA DESTEK OL      

      Sabancı Vakfı hibe programı tarafından desteklenen OBİDEV'in yürütüğü "Sınıfımda Yanımda Ol Başarmama Destek Ol" isimli proje çıktısı olan ve Türkiye'de bir ilk olarak basımı gerçekleştirilen bu kitap kaynaştırma uygulamalarının en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için iyi bir yol göstericidir.

      Projeminin amacı ise; Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) ya da Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış çocukların okul öncesi kaynaştırma uygulamalarına devam ettikleri eğitim kurumlarında sunulan eğitimin niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

      Bu kitap yukarıda belirttiğimiz üzere ülkemizde bir ilk olup ve henüz yeni bir kavram olan "Yardımcı Destek Personel" ini tanıtmak ve bu personelin eğitimi için gerekli bilgileri sağlayacak bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

      Kitaba ulaşmak ve detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.