OTİZMİ TANI

Otizmin Abc’si

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ve ailelerine destek olmanın ilk adımı, otizmin özelliklerini tanımak, otizmi anlamak ve otizmli bireylere karşı önyargılı davranışları değiştirmekten geçer.
Otizmi anlamaya, otizmin Abc’sinden başlayın.
Bu seri ile her gün bir harfle otizmin bir özelliğini tanıyarak, otizmli bireylere bakışınızı değiştirmek için bir kapı aralayın.

#otizmitanı , bakışını değiştir, dünyayı değiştir.


Z

Otizmli bireylerde konuşma güçlüğü görülebilir, cümle kurarken zamirleri ve bağlaçları doğru kullanamayabilirler. İletişim kurarken anlayışla yaklaşmak önemlidir. Sen de #otizmitanı, bakışını değiştir, dünyayı değiştir.Y

Otizmli bireyler kendi yaş gruplarının oynadığı oyunlara ilgi göstermeyebilir. Özel oyun terapileri ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak oyun ve faaliyetler yapılabilir. Sen de #otizmitanı , bakışını değiştir, dünyayı değiştir.


V

Video-modelle öğretim, görsel destekler, sosyal öyküler, davranışsal müdahale teknikleri gibi bilimsel dayanaklı teknikler otizmli bireylerin eğitimini destekleyen yöntemlerdir. Sen de #otizmitanı, bakışını değiştir, dünyayı değiştir.Ü

Otizmli bireylerin üzüldüğü, öfkelendiği durumlar bir duygunun aşırı yüklenmesi nedeniyle olabilir. Sebebini bulup onları önleyebilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.


 


 U

 

Otizmli bireyler yaşıtlarının aktivitelerine uyum sağlamada, sosyal ilişki gerektiren durumlarda zorluk çekebilirler. Onları bu konuda cesaretlendirerek destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı , bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 


T

 

Otizmli bireylerin temel taklit ve eşleme becerileri sınırlı olabilir. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken zorlanabilirler. Onlara sabırla öğreterek destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

 

 Ş

 

Otizmli bireyler şaşırma, mutlu olma, kızgın olma gibi durumlarda uygun yüz ifadesini bulamayabilir veya ifadesiz kalabilir. Duygu durumlarına doğru tepki vermeyi öğrenmeleri gerekir. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

 

S

 

Otizmli bireyler soyut kavramları anlamada güçlük çekebilirler. Onlarla konuşurken sade, anlaşılır, basit cümlelerle iletişim kurabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.


 

 

R

 

Otizmli bireyler için rutinlerinin bozulması onların davranış problemi sergilemesine neden olur. Rutinlerini korumaya özen göstererek onlara destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

 

P

 

Otizmli bireylerde parmak uçlarında yürüme, sallanma gibi davranışlar görülebilir. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

 

Ö

 

Otizmli bireylerde öğrenme güçlüğü görülebilir. Aynı şeyi tekrarlamak öğrenme sürecini kolaylaştıran bir yöntemdir. Otizmli bireyler bilimsel dayanaklı uygulamalardan oluşan birebir sürekli özel eğitim ile büyük oranda ilerleme gösterir. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

O

 

Otizmli çocuklar, oyuncaklarla yaşıtlarıyla aynı şekilde oynamayabilir. Karşılıklı oyun oynamada zorlanabilir ya da -mış gibi oyunları oynayamayabilir. Onları, özel oyun terapileriyle destekleyebilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

N

 

Otizmli bireyler, neşe, kızgınlık veya sıkıntı gibi durumları normalden aşırı hissedebilir. Bu durumlar dışında boş bir yüz ifadesine sahip olabilirler. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

M

 

Otizmli bireyler, neşe, kızgınlık veya sıkıntı gibi durumları normalden aşırı hissedebilir. Bu durumlar dışında boş bir yüz ifadesine sahip olabilirler. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

L

 

Otizmli bireyler çevrede gördükleri levhalardaki sembolleri tanıyıp, yazıları okuyabilirler. Bu her zaman okuma yazma bildikleri anlamına gelmeyebilir. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

K

 

Otizmli bireylerin kaba motor becerileri gelişmeyebilir. Dans, yüzme, ip atlama gibi bu yetiyi gerektiren hareketleri öğrenmede güçlük çekebilirler. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

J

 

Otizmli bireyler jest , mimikler ve beden diliyle ifade edilenleri anlamakta güçlük çekebilir. Onlarla iletişim kurarken basit cümleler kullanarak onlara destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

İ

 

Otizmli bireyler sosyal ilişki başlatma, arkadaşlık kurma ve sürdürme gibi konularda zorluk yaşayabilirler. Onları sosyalleşmeleri için cesaretlendirerek destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

 

I

 

Otizmli bireyler daha hassas duyusal algıları nedeniyle ışık, ses, koku, temas vb. durumlara aşırı tepki verebilirler. Onları rahatsız eden durumları ortadan kaldırarak destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanıbakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

H

 

Otizmli bireyler hareket eden, dönen, parlak nesneleri uzun süre ilgiyle seyredebilir. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

G

 

Otizmli bireyler görsel odaklı düşünmeye daha yatkındır. Onlarla daha kolay anlaşabilmek için sözlü iletişim yerine istediğiniz şeyi göstererek anlamalarını kolaylaştırabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

F

 

Otizmli bireyler fiziksel temasta bulunmaktan hoşlanmayabilirler. Dokunulmak, kucağa alınmak vb. durumlara normalden fazla tepki verebilirler. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

E

 

Ekolali, otizmli bireylerin çevreden duyduğu sesleri, ona yöneltilen soruları tekrarlayarak konuşmasıdır. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

D

 

Otizmli bireylerin dil gelişimi yaşıtlarına göre geride kalabilir. Onlara işaret dili, yazı tahtası, bilgisayar gibi kendilerini ifade edebilecekleri araçlar sağlayabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

Ç

 

Otizmli bireyler çağrıldığında, ismimle seslenildiğinde bakmayabilirler. Bu durumda yanlarına giderek iletişim kurabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.

 

 

Otizmli bireyler canları yandığında beklenen şekilde tepki vermeyebilir. Acı, tehlike gibi durumlara karşı duyarsız olabilir. Davranışlarını gözlemleyerek bu durumlarda destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.
 

B

Otizmli bireyler için beklemek kimi zaman zor bir eyleme dönüşebilir. Bu duruma ağlayarak, gitmek isteyerek tepki verebilir. Böyle anlarda sakinleştirerek destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.A

Otizmli bireyler akranları ile iletişim kurmakta zorluk çekebilir, akranlarını onlarla iletişim kurmaları için cesaretlendirerek onlara destek olabilirsiniz. Sen de #otizmitanı bakışını değiştir, dünyayı değiştir.