ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Aile Destek Birimi: Otizm tanısı almış çocukların ailelerine kabullenme sürecinde ve devam eden eğitim sürecinde psiko – sosyal destek verilmesini sağlar.

AR-GE Birimi:  Vakfın faaliyet alanları doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara cevap verecek projeler hazırlar, ayni destek sağlanamayan proje bütçelerini karşılayabilmek için ulusal ve uluslararası hibe programlarını takip eder, başvuruları gerçekleştirir, vakfın kapasite geliştirme çalışmaları içerisinde bulunur.

Burs Değerlendirme Komitesi: Burs alacak öğrencilerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Burs Kriterlerine uygunluğunu ve bursluluk oranlarını belirler.

Hukuk Birimi: Otizmli birey ve ailelerin yasal hakları konusunda bilgilendirmek, yazılı kaynak oluşturmak ve danışmanlık desteği sağlamak.

Kaynak Geliştirme Birimi: Vakfın faaliyet alanlarını gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan maddi ve ayni desteğin sağlanması için oluşturulan çalışma grubudur. Nakdi ve ayni destek kaynaklarını araştırır, yeni bağışçılar bulur ve bağışların takibini yapar, vakfa maddi gelir sağlayacak öneriler üretir ve yönetim kuruluna bildirir, vakfın gelirini artırıcı geziler, yemekler, kermesler, benzeri faaliyetler organize eder, özel gün ve cenazeler için çelenk ve bağışları organize eder.

Medya Tanıtım ve Planlama Birimi:  Vakfın yerelde ve ulusalda tanıtımı için çalışmalar yapar.  Protokol ziyaretlerinde bulunarak vakfın tanıtımını yapar. Sosyal medya içeriklerini geliştirir ve paylaşımları yapar. Basın bülteni hazırlar.

Sürekli Eğitim Birimi: Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış bireylerin ailelerine uzman kişiler tarafından eğitimler verilmesi, yoğun eğitim alması gereken otizmli bireylere vakfa bağlı eğitim kurumunda kaliteli ve nitelikli bir eğitim modelinin geliştirilerek bir koordinatör ve ona bağlı eğitimciler tarafından eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir.

Uygulanan eğitim modelinin hizmet içi eğitimler düzenlenerek eğitmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. Yeni katılan eğitim personeline bu eğitimlerin verilmesi, bu alanda düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere seçilen eğitmen grubu ile katılım sağlanması kurum içinde katılan eğitmenler tarafından diğer eğitmenlere yaygınlaştırır. Eğitmenler dışındaki personelin alanlarına uygun eğitimlerini gerçekleştirir. Yaşadığımız çevreyi bilinçlendirmek amacıyla belli dönemlerde çeşitli farkındalık seminerlerini düzenler. Eğitim ortamlarının düzenlenmesiyle ilgili ihtiyaçların tespitinin yapılıp yönetim kuruluna sunar.