05.02.2024

Değerli Mütevelli Heyeti Üyeleri


Vakfımızın Mütevelli Heyet Toplantısı, Vakıf Senedimizin ilgili maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Şubat 2024 Salı günü saat 17:30’da Obidev Mesleki Eğitim ve Üretim Merkezi Obi Mutluluk Kafe’de (Üçpınar Mahallesi 35018.Sk. No:9 Karesi – Balıkesir) toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 27 Şubat 2024 2023 Salı günü saat 17:30’da aynı yerde üye tam sayısının 1/3’den az olmamak kaydıyla yapılacaktır.


Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma TABANLI


GÜNDEM:
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Sekreter Seçimi
3. Gündemin kabulü
4. Bilanço Sunumu
5. Görüş ve Öneriler
6. Kapanış