2023-08-23                                                     


                                                              06.09.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği (OBİDER) Üyemiz; Tüzük gereği yapılması gereken Seçimli Olağan Genel Kurulumuz 06.09.2023 Çarşamba günü saat 17.30’da Obidev Mesleki Eğitim ve Üretim Merkezi Obi Mutluluk Kafe’de (Üçpınar Mahallesi 36018 sk. Karesi/Balıkesir), çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13.09.2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

 

Toplantı Gündemi:
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Başkanı Seçimi (1 Başkan, 1 Yazman,2 Oy Sayım Memuru)
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
5-Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
6-5 Asil 5 Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi
7-3 Asil 3 Yedek Denetim Kurulunun Seçimi
8-Aidat Miktarının Görüşülmesi
9-Federasyon, Konfederasyon ve Çatı örgütü kurma veya Üye Olma ile ilgili Konunun Görüşülmesi
10-Dilek ve Temenniler,Kapanış